The Biz Rightmost - You'Ll Look A Little Lovelier Each Day With Fabulous Pink Rightmost.

Nya trender på webben

Man talar mycket om responsive web som ett verktyg man mer och mer måste ta hänsyn till. Det handlar om att kunna anpassa sidorna till de olika enheter som finns och se till att dessa inte krockar med varandra. Man kan göra detta genom att anpassa koden till olika enheter och se till att man inte bara styr in sig på ett enda format. Gör man inte detta är det lätt att man bara har en sida som ser bra ut på en slags enhet men inte på en annan.